Make your own free website on Tripod.com

Kleuren en hun invloed.

Het logboek
Home
ontwikkeling van kleuren
Gebruik en gevoelswaarde
symboliek van kleuren
Kleuren en kunst
Kleur en reclame
Kleurentherapie
Eigen ervaringen
Conclusie
Bronnen
Het logboek

Het logboek

Datum

Tijd

Wat gedaan?

Door wie?

Opmerkingen

Afspraken

Wie?

15-4-2004

 

Keuze formulieren in geleverd.

Arlan, Esmee, Judith

 

 

 

26-4-2004

2 uur per persoon

Plan van aanpak Tijd pad gemaakt.

Arlan, Esmee, Judith

Werkmiddag

19 mei voor bespreken plan.

Arlan, Esmee, Judith En begleider

19-5-2004

2 uur per persoon

Bespreken plan van aan pak.

Arlan, Esmee, Judith En begleider

Werk middag

5 juli of het in orde is.

Op werk middag aanwezig met floppy.

Arlan, Esmee, Judith En begleider

13-9-2004

2uur per persoon

Informatie zoeken.

Arlan, Esmee, Judith

Werkmiddag

Eind oktober nodige info allemaal hebben.

Arlan, Esmee, Judith

20-9 2004

10 uur  per persoon

Informatie zoeken.

Arlan en judith.

 

 

 

21-9-2004

10 uur

Informatie zoeken

Esmee

 

 

 

21-9-2004

5 uur

 Interviews proberen te regelen.

Arlan

Mensen wouden niet meewerken.

 

 

21-9-2004

5 uur

 Interviews proberen te regelen.

Judith

Mensen wouden niet meewerken.

 

 

30-10-2004

5 uur per persoon

Informatie uit wisselen bespreken website.

Arlan, Esmee, Judith

Samen gewerkt bij arlan.

Eind november eigen hoofdstuk af.

Arlan, Esmee, Judith

6-11-2004

10 uur

Symboliek kleuren.

Esmee

 

12-11-2004 naar vla fabriek.

Arlan, Esmee, Judith

12-11-2004

5 uur per persoon

Bedrijf bezocht daarna bij esmee de ervaring op geschreven.

Arlan, Esmee, Judith

 Het was heel leuk :p

 

 

13-11-2004

2uur

 Eigen mening van ervaringen

Judith

 

 

 

14-11-2004

11 uur

Ontwikkeling

Kleur.

Esmee

 

 

 

 

 

Datum

Tijd

Wat gedaan?

Door wie?

Opmerkingen

Afspraken

Wie?

19-11-2004

6 uur

Kleur en reclame

Judith

Intervieuws niet gelukt.

 

 

19-11-2004

2 uur per persoon

Eigen menig ervaringen

 Esmee en Arlan

 

 

 

20-11-2004

7 uur

Kunst en kleur

Arlan

Interviews zijn niet gelukt.

 

 

20-11-2004

8 uur

 Gebruik en gevoels waarde kleur

Judith

 

 

 

27-11-2004

11 uur

Symboliek kleuren

Esmee

 

 

 

27- 11-2004

11 uur

Kunst en kleur

 Arlan

 

 

 

28-11-2004

5 uur

 Inleiding

Esmee

 

 

 

28-11-2004

10 uur

Reclame en kleur

Judith

 

 

 

3-12-2004

5 uur per persoon.

Conclusie en antwoord op hoofdvraag

Arlan, Esmee, Judith

Bij judith thuis conclusie gemaakt.

4-12-2004 hoofdstukken bespreken en op sturen naar arlan.

Arlan, Esmee, Judith

3-12-2004

5 uur

Logische op bouw hoofdstukken controleren.

Judith

 

 

 

4-12-2004

5 uur per persoon

Bespreken hoofdstukken nakijken op dezelfde info en opsturen naar Arlan.

Arlan, Esmee, Judith

Bij esmee thuis gewerkt

 

 

11-12-2004

8 uur

Alles op site zetten en mooi maken

Arlan

 

 

 

11-12-2004

3 uur

 Afronden logboek en als laaste opsturen

Judith

Logboek over getypt. In totaal 3 uur aan gewerkt.

 

 

16-12-2004

5 uur per persoon

‘Verbeteren” website puntjes op i zetten alles controleren.

Arlan, Esmee, Judith

 

 

 

 

Arlan Schenkeveld*Judith Overkempe*Esmée Hulzebos
H5A