Make your own free website on Tripod.com

Kleuren en hun invloed.

Kleurentherapie
Home
ontwikkeling van kleuren
Gebruik en gevoelswaarde
symboliek van kleuren
Kleuren en kunst
Kleur en reclame
Kleurentherapie
Eigen ervaringen
Conclusie
Bronnen
Het logboek

Kleurentherapie

Kleuren kunnen ook op mensen een heel andere invloed hebben dan je denkt. We vertellen nu iets over kleurentherapie. Dit is een alternatieve geneeswijze die bij de genezing gebruik maakt van kleuren.

Kleurentherapie is niet iets nieuws. Vele oude voken werkten met kleuren en kenden deze kleuren betekenis toe. Overal werden kleuren als therapie gebruikt of als creatieve doeleinden. Nog steeds is kleurentherapie een waardevolle therapie die ons op allerlei manieren kan helpen.

We zijn omringd door kleuren en het lijkt misschien wel vanzelfsprekend maar kleuren beïnvloeden ons op vele manieren. Elke kleur heeft weer een andere invloed op onze hersenen.
Denk maar aan de schreeuwerige kleuren in fast food restaurants, deze kleuren dwingen ons als het ware om snel te eten. Daar waar kleuren zacht zijn, voelen we ons veel rustiger en op ons gemak. Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld de kleur rood aanwijsbare reacties in ons lichaam oproept. Onze bloeddruk gaat omhoog, onze ademhaling en polsslag gaan vlugger en onze hersengolven worden sterker gestimuleerd.

Een kleur is een elektromagnetische energie en deze kunnen wij met het blote oog niet zien. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat alle materie energie is en dat energie trilling is. Hieruit blijkt dat elke kleur uit het kleurenspectrum zijn eigen trillingsfrequentie heeft. Door de trillingen van deze kleuren te richten op het lichaam van de mens, kunnen de trillingen van de mens waargenomen worden en/of verandert worden in een frequentie die gezondheid en harmonie bevordert.

In de jaren 50 ontwikkelde Ronald Beesley na diepgaand onderzoek van de aura de methode van kleurentherapie op afstand. Een verdere ontwikkeling van deze therapie vond plaats na een bezoek aan de Dalai Lama in 1970. Hier maakte hij kennis met de Tibetaanse methode om ziekten op afstand te behandelen

De methode zoals Ronald Beesley ontwikkelde gaat uit van hetzelfde principe alleen wordt als tussenfase bij de behandeling op afstand een projectiescherm gebruikt waarop het menselijk lichaam staat afgebeeld. Vervolgens worden er op het scherm kleuren geprojecteerd om evenwicht te brengen op de verschillende niveaus van leven. Aangezien elke kleur een andere frequentie heeft, wordt via de kleur genoeg energie overgedragen. Deze energie werkt via het sympathisch zenuwstelsel ( door de kleuren gaan de zenuwen van zelf werken) in op organen en andere functies. De afstand tussen therapeut en aanvrager is dus niet van invloed op de werking van deze behandeling.

Kleurentherapie heeft voor veel mensen al geholpen en pijn doet het niet. Er is alleen geen garantie dat de therapie aanslaat, dit verschilt per persoon.

Enter supporting content here

Arlan Schenkeveld*Judith Overkempe*Esmée Hulzebos
H5A