Make your own free website on Tripod.com

Kleuren en hun invloed.

Gebruik en gevoelswaarde
Home
ontwikkeling van kleuren
Gebruik en gevoelswaarde
symboliek van kleuren
Kleuren en kunst
Kleur en reclame
Kleurentherapie
Eigen ervaringen
Conclusie
Bronnen
Het logboek

Gebruik en gevoelswaarde rood

Rood is een kleur die snel de aandacht trekt, en wordt gezien als een teken van gevaar. Daarom wordt het veel gebruikt in verkeerslichten en seinen. Dit komt waarschijnlijk ook omdat  bloed een rode kleur heeft.

Symbolische betekenissen van rood hangen hiermee samen, het is de kleur van de woede. Rood wordt ook vergleken met de oorlogsgod Mars.

In de politiek, waarschijnlijk al vanaf de Franse Revolutie wordt rood gebruikt als kleur van de revolutionaire en linkse groepen. Bijvoorbeeld werd de burgeroorlog in Rusland gevochten tussen de roden en de witten. Op grond hiervan heette Rusland tijdens de Koude oorlog ook wel het rode gevaar.

In een boekhouding worden rode kleuren gebruikt voor negatieve getallen (schulden). Als iemand een schuld heeft aan zijn bank, wordt dit rood staan genoemd.

Rood heeft echter niet alleen maar negatieve betekenissen. Het is ook de kleur van de liefde. Op Valentijnsdag zijn dan ook vele rode harten te koop.

Gebruik en gevoelswaarde oranje.

De kleur oranje kent niet zo veel symboliek als de meeste andere kleuren. De kleur komt dan ook vrij weinig in de natuur voor. Een uitzondering is dat het symbool staat voor het Nederlandse koningshuis, dat oorspronkelijk afkomstig is uit de landstreek Orange. Het oranje staat dan ook in Nederland voor alle nationale teams, vooral het nationale voetbalteam, en pars pro toto veelal ook voor geheel Nederland. Ook wordt op Koninginnedag veel oranje gedragen.

Gebruik en gevoelswaarde geel

Geel is een zonnige en vrolijke kleur, als hij tenminste warm is gekleurd en wat naar het oranje neigt. Knalgeel  is  eerder de kleur van de haat. De negatievitteit van geel komt ook voor in de gezegde: zich groen en geel ergeren.

In Nederland staat geel symbool voor het Paasfeest, waarschijnlijk vanwege de vergelijking met gele kuikens. Geel was ook het symbool voor de Keizer van China en van de Chinese monarchie.

De verpakking van Oosterse gerechten is vaak geel gekleurd.

Geel kan met vrijwel alle kleuren goed gecombineerd worden. De combinatie geel met blauw komt alleen wel wat goedkoop over. De combinatie geel met zwart staat voor gevaar. Deze combinatie komt zelfs in de natuur voor, bijvoorbeeld bij de bij en de wesp. Ook sommige gifslangen bezitten deze kleurcombinatie.

 

Gebruik en gevoelswaarde groen

Groen staat vooral voor fris en vers, en verder met natuurlijkheid.

Sinds het ontstaan van de milieubeweging heeft deze de kleur groen als symbool gebruikt. De laatste jaren is dit zelfs in de naam van politieke partijen terecht gekomen zoals GroenLinks,.

Groen is ook de traditionele kleur van de Islam.

Groen wordt gebruik als sein ( verkeeslichten).

Vanwege de mogelijkheden van camouflage wordt groen veel gebruikt in uniformen van soldaten, met name voor de landmacht.

Gebruik en gevoelswaarde blauw

De kleur blauw heeft in Nederland geen sterke gevoelswaarde, hoogstens staat het voor puur of zuiver. In Engelstalige landen wordt blauw echter vergleken met droefheid, bijvoorbeeld in de blues (blue) muziekstijl. Een persoon met lichtblauwe ogen wordt echter vaak als eerlijk en betrouwbaar gezien. Ongunstiger betekenissen, zoals in Blauwbaard zijn niet oorspronkelijk Nederlands.

Blauw is in de politiek de kleur van de liberalen, in Nederland de kleur van de VVD.

In medische tekeningen worden zuurstofarme aders aangeduid met blauw, zuurstofrijke slagaders daarentegen met rood.

Gebruik en gevoelswaarde vilolet

In de Romeinse tijd was het dragen van paarse kleding voorbehouden aan de hogere standen. De paarse kleur werd gewonen uit de purperslak, die hierdoor vrijwel uitgestorven is.

Paars heeft in de Rooms Katholieke lithurgie een betekenis die samenhangt met boete doen.

Licht paarse of roze kleuren staan in de tegenwoordige tijd voor vrouwelijkheid.

In de Nederlandse politiek heeft paars een bijzondere betekenis gekregen in de vorm van twee paarse kabinetten bestaande uit liberalen (VVD) met de kleur blauw als symbool en de socialisten (PvdA) met de kleur rood als symbool. Van deze kabinetten maakte ook D66 deel uit. In België is "paars" sinds 1999 aan de macht, tot 2003 in samenwerking met de milieupartijen Agalev en Ecolo ("paars-groen").

Gebruik en gevoelswaarde zwart

Zwart wordt algemeen gezien als de kleur van dood en droefheid. Weduwen en weduwnaars gaan vaak in het zwart gekleed.

Zwart is  ook een modekleur, die feestelijkheid kan aanduiden. Sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw wordt veel zwart gedragen met Kerstmis. Zwart wordt ook veel gedragen door priesters en kloosterlingen, en is dan vaak zelfs een voorgeschreven kleur.

 

Gebruik en gevoelswaarde wit

Wit wordt over het algemeen gezien als de kleur van de reinheid en zuiverheid.

In de Chinese cultuur is wit de kleur van de dood. Door het Nederlands koninklijk huis werd bij de begrafenis van Koningin Wilhelmina ook wit als rouwkleur gebruikt. De weduwe Koningin Emma droeg ook veel wit.

Tijdens een oorlog wordt met het tonen van een witte vlag bedoeld dat men zich overgeeft aan de tegenpartij.

Gebruik en gevoelswaarde bruin

Bruin komt in de natuur veel voor. Bruin zijn bijvoorbeeld boomstammen, de bladeren in de herfst, en een vruchtbare bodem. Bruin staat ook voor gezelligheid en geborgenheid.

Bruin wordt niet altijd als een prettige kleur ervaren, waarschijnlijk vanwege de vergelijking met ontlasting. Bruin kan een modekleur zijn en  elke herfst is er bruine kleding te koop.

Sommige mensen liggen graag te zonnebaden om bruin te worden.

Bruin of De Bruin is een veel voorkomende achternaam. Bruin is vaak de naam van een poppenbeer. Er bestaat zelfs een stripverhaal Bruintje de Beer.

Gebruik en gevoelswaarde grijs

Bij grijs denken de meeste mensen gelijk aan saaiheid en kleurloosheid.Toch is grijs wel eens positief, bijvoorbeeld in het lied ik heb eerbied voor jouw grijze haren.....

Maar een grijs bestaan is een leven zonder kleur, met kraak nog smaak.

Een grijze lucht betekent vaak dat het regenachtig en miezerig weer is.

Grijze kleding kan echter daarentegen heel anders (positief) overkomen. Een man die een grijs kostuum draagt met een rode das zal hiermee willen uitdrukken dat hij erg betrouwbaar is.

Enter supporting content here

Arlan Schenkeveld*Judith Overkempe*Esmée Hulzebos
H5A