Make your own free website on Tripod.com

Kleuren en hun invloed.

symboliek van kleuren

Home
ontwikkeling van kleuren
Gebruik en gevoelswaarde
symboliek van kleuren
Kleuren en kunst
Kleur en reclame
Kleurentherapie
Eigen ervaringen
Conclusie
Bronnen
Het logboek

De symboliek van kleuren

 

In elk land hebben kleuren een andere betekenis. In nederland is oranje dé nationale kleur, terwijl deze kleur in Spanje iemand meer doet denken aan sinaasappels.

Hieronder iets over het gebruik van kleuren in verschillende culturen

 

Het christendom

 

In het christendom kregen kleuren hun specifieke betekenis in het Missale Romanum. Men kon nu makkelijker personen herkennen als Jezus en Maria. Ook kun je kleuren gebruiken om liefde of bijv lijden uit te drukken

Hierdoor kon men ook beter de mozaïeken,muurschilderingen en afbeeldingen in ramen begrijpen. Hierbij speelde de tint van de kleur ook een rol, dof staat bijv. voor negatief.

 

Hieronder is een tabel met daarin het kleurgebruik van de kerkelijke dagen van het jaar:

Advent

paars

3e zondag Advent

roze

1e Kerstdag

wit

2e Kerstdag

wit of rood

Epifanie (Verschijning)

wit

Doop van de Heer

wit of groen

4e zondag 40 dagentijd

roze

40-dagentijd

paars

Palmzondag

rood of paars

Witte Donderdag

wit

Goede Vrijdag

rood, paars of zwart

Paaszaterdag

kleurverandering naar wit

Pasen

wit

Paastijd

wit

Hemelvaart

wit

Pinksteren

rood

Zondagen na Pinksteren

groen

 

Liturgische kleuren

Het traditionele gebruik van kleuren wordt nog steeds gebruikt:

 

 

Wit wordt gebruikt in de tijden en vieringen van pasen en kerst. Dit zijn nagedachtenissen van de niet-lijdens dagen van Jezus. Ook wordt wit gebruikt op feesten en gedachtenissen van *de heilige maagd* Maria, de heilige engelen. Zo zijn er nog een paar heilige dagen waarop wit gebruikt wordt.

 

Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag,Goede Vrijdag,Pinksterzondag en bij vieringen van het lijden van God en Jezus.

Op feesten van de apostelen en de evangelisten wordt ook rood gebruikt als symbolische kleur.

Groen wordt gebruikt tijdens eucharistievieringen en paars wordt gebruikt voor de advent en veertigdagentijd.

Als laatste is wordt zwart gebruikt als er iemand overleden is.

geloof.jpg

Symboliek kleuren van de Surinaamse vlag

 

Ook de kleuren van een vlag hebben vaak een betekenis. Als voorbeeld nemen we de Surinaamse vlag:

 

brazili.jpg

Deze vlag bestaat sinds 1975. Toen is hij samen met het wapen en het volkslied van Suriname officieel vastgesteld.Dit was tijdens de onafhankelijkheid van het land.

De vlag heeft een rechthoekige vorm,waarop vijf horizontale balken lopen en in het midden staat een vijf-puntige ster.

De kleuren van de vijf horizontale lopende balken zijn:

·         groen (negen delen groen en één deel wit);

·         Rood 

·         De vijfpuntige ster is geel

 

·         Symboliek:

·         Groen symboliseert vrijheid;

·         Rood symboliseert vernieuwing, liefde en progressiviteit;

·         De ster symboliseert eenheid, opoffering, eensgezindheid en gerichtheid op een gouden toekomst.

Wapen

wapen.jpg

Om verleden, heden en toekomst op het wapenschild tot uitdrukking te brengen, is het wapenschild in tweeën verdeeld. Op de deellijn komt een ruitvormig hartschild voor met daarin een ster. De rechterhelft van het wapenschild is de kant van het heden, gewijd aan het land dat Suriname nu is en de linkerhelft symboliseert het verleden.

Symboliek:

·         Het ruitvormig hartschild symboliseert de vrede, hoop en toekomst.
De punten hiervan stellen de vier windstreken voor, de vorm hiervan symboliseert de mijnbouw (ertsen, kristallen en metalen).

·         De ster is het symbool van het eeuwige, de vrede en het vertrouwen, de vijf punten symboliseren de vijf grote bevolkingsgroepen.

·         De koningspalm is het symbool van de groei, het dynamische en de landbouw.

·         Het schip symboliseert het verleden waarin de slaven per schip uit Afrika werden aangevoerd en is tevens het symbool van de handel.

·         De Schilddragers zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Indianen. De wapenspreuk op de banderol JUSTITIA, PIETAS, FIDES, betekent: (Gerechtigheid, liefde en trouw).

Kleuren:

·         Blauw (azuurblauw) symboliseert de kleur van Afrika, de vorstenkleur van dat werelddeel.

·         Geel symboliseert vrede, eenheid, opoffering en toekomst.

·         Rood symboliseert het Indiaans bevolkingsdeel, vernieuwing, liefde en progressiviteit.

·         Groen (sinopel) symboliseert hoop en vruchtbaarheid.

·         Zilver symboliseert Europa

In de Indonesische samenleving spelen Javaanse doeken een belangrijke rol. Kleuren en motieven in de doeken symboliseren de heersende relaties tussen mensen onderling,de verhouding tussen jong en oud, de rangen en standen binnen de samenleving, maar ook aan de verhouding tussen mensen en hun zichtbare en onzichtbare wereld. Ook laten ze zien tot welke familie je behoort De doeken worden zelf gemaakt en meestal door vrouwen.

De kleuren:

De kleuren worden onderverdeeld als in een kompas waarbij de vier windstreken in verband worden gebracht met de vier hoofdkleuren en hun betekenissen.

Noord: zwart, de dood.Symboliek: donker, het is nacht.
Oost: wit, het begin.Symboliek: het ochtendgloren          
Zuid: rood, volle wasdom. Symboliek: zon staat het hoogst aan de hemel. 

De vijfde hoofdkleur is het  middelpunt van het kompas en is veelkleurig. De betekenis hiervan is: ‘ de kern waar alles omdraait en wat die inhoudt’. Naast de hoofdkleuren zijn er de nevenkleuren. Ook deze hebben met de windrichtingen te maken en liggen het dichtst naast de hoofdkleuren.

Noord-oost:  Grijsblauw overgaand in zwart-blauw, de dood is ingetreden. Symboliek:de nacht treedt in. 
Zuid-oost: lichtrood of rose,het jonge leven. Symboliek: de zon komt op.
Zuid-west: oranje, de groeifase is voorbij, de rijpwording treedt in. Symboliek: de zon staat nog steeds hoog aan de hemel.
Noord-west: groen of paars/blauw, ondergang is ingetreden. Symboliek: de nacht is nabij.

Een meisje dat in het huwelijk treedt, draagt een roze doek met een rode rand. Er werd dus grote waarde gehecht aan kleuren, want de betekenis van deze doek is: Het meisje (roze) wordt een vrouw (rood).

De begrippen licht en donker spelen ook een belangrijke rol in de kleursymboliek. Licht staat voor de hemel of het ‘ bovenaardse’, het mannelijke,het scheppende en ordende aspect. 
Donker staat voor de aarde, het vrouwelijke,vruchtbare en materie kwekende aspect. Zo droegen bijv. vissers,landbouwers en andere mensen die afhankelijk waren van wat de aarde of het water opleverde,hoofdzakelijk dondere
kleuren.                                           

 

Arlan Schenkeveld*Judith Overkempe*Esmée Hulzebos
H5A